Thứ Tư, tháng 4 07, 2021

* Lại tháng tư

 30 tuổi 
đến Melbourne!
38 năm nhận cho mình 
quê hương.
Ảnh Internet.
Thân chim cá 
tình bốn phương,
Lên non xuống bể 
Nghê thường tìm vui.
Nhớ về nơi 
tiếng ru ời,
Câu ca dao Việt 
muôn đời yêu thương.
Nắng chiều 
xuyên Thái Bình Dương,
Trăng soi Nam Cực 
mù sương lạnh đầy.
Tôi còn đây ... 
buốt vai gầy,
Lưng đau chân mỏi 
ươm cây vô thường.
Còn em 
còn chút vấn vương,
Hoa xuân 
tàn nở trong vườn hư vô!
Sóng nào 
chẳng ngã xô bờ...