Thứ Bảy, tháng 4 03, 2021

* Leeds (2)

 Chiếc lá vàng khô 
rơi trong lòng phố,
Vỉa hè Footscray 
đường Leeds giữa trưa,
Ảnh bxl 

Lệ thường 
giờ là mùa mưa,
... hôm nay vẫn nắng 
tôi chưa muốn về.
Âm thanh của gió 
thoáng đưa...
Lá rơi chiếc nữa 
vàng khô trên bàn,
Thu rồi qua!
 Vâng, chưa tàn...