Thứ Năm, tháng 4 01, 2021

* SUMO 04.21

 SUMO như lớn nhanh,
Chưa đúng tuổi trưởng thành,
Thương lắm tôi có nó,
Quấn quýt thật chân tình,
Ảnh bxl.
Đi về luôn quẩn quanh,
Chào mừng không lên tiếng,
Nhảy chồm cắn hai tay,
Lăn lộn với đôi giày,
Thân thiện như tỏ bày,
Luôn bình an mọi ngày!