Thứ Ba, tháng 4 13, 2021

* Tự tại

 Phút chốc 25 năm,
Rời xa ngôi trường cũ,
Hành trang sao là đủ,
Gồng gánh lắm nhiêu khê,
Tham vọng như tràn trề...
Ảnh Google 
Tát bao giờ cho cạn,
Tuổi xuân đã tàn phai,
Tri kiến định vào đời,
Vô minh, khổ, u hoài,
Bao nhiêu năm miệt mài.
Hôm qua và tương lai,
Trơ chân bước sải dài,
Loay hoay chừng đã mỏi,
Giờ biết mình là ai,
Sở đắc chỉ gót hài!