Chủ Nhật, tháng 8 07, 2022

* SUMO ngóng xuân 2022

 Chững 3 tuần nữa ngót mùa đông,
Rộn rã Melbourne lại đón xuân,
SUMO nao nức ngày nắng ấm,
Hân hoan cùng tớ chứ nào không?
Ảnh fb bxl.
Sáng này dắt nó dạo quanh làng,
Nắng mới đà tuôn nét chói chan,
Gió đông dìu dịu tìm đâu lá,
Chim lượn bãi xanh diễu bạn vàng!