Thứ Ba, tháng 8 09, 2022

* Gia tài của tôi

 Gia tài tôi chỉ có vậy...
Xe cũ xanh con Cún vàng,
24 năm,3 tuổi,
Đi xa nhờ chiếc 24,
Về nhà có trẻ lên 3.
Ảnh fb bxl.
Giang sơn cả đời nhiêu đó...
Nhìn lên ngó xuống mỉm cười,
69,70 rồi hả?
Tả tơi lòng cứ mãi vui,
Thiếu thốn chi đâu bồi hồi!

Ham gì nữa có đói đâu?
Lang thang chờ qua ngày bữa,
Ngon ních nhiều không ăn ít,
Nước đầy bụng đầy no đầy,
Nên kêu là chàng to bụng!

Và tôi lòng chẳng thủy chung,
Có ai điên khùng chung thủy,
Trát tán một gã bụi bờ,
Vô gia cư không tổ quốc,
Chợt thành tâm khấn Nam Mô...

Hóa ra còn chỗ để về...
Từ bi đấng là Bồ Tát,
Cho tôi tràn ngập phúc chơn,
Lòng này an nhiên định niệm,
Hiền thanh quả vị nghiệp duyên!

Gia tài gọi là gì nhỉ?
Nghìn năm trăm tuổi đã rồi...
20 năm cũng quá vãng,
Nhắc đau lòng lắm sao người,
Cần chi đếm đến thiệt thòi.