Thứ Sáu, tháng 8 26, 2022

* Nhị 4 khóa 11 lớp tôi

 Lớp mình
còn lại những nhiêu đây?
50 năm trước
sân trường này,
Bỡ ngỡ hoang mang
điều thật mộng,
Kết đoàn rộn rã 
khúc trời mây.
Ảnh 50 năm.
Hội ngộ đây rồi
50 năm,
Nhìn nhau vui lắm
tủi thân thầm,
Tóc bạc, răng long ...
chừng mỏi mệt,
Bạn mình ơi
còn nhớ ai không?

Lớp mình
còn lại bấy nhiêu sao?
Đứa bận cháu con
đứa chốn nào?
Về đâu trước
phút giây họp mặt,
50 năm ròng
thế cuộc hư hao.