Thứ Sáu, tháng 8 19, 2022

* Morning Pattaya

Ảnh bxl 
Rồi ta cũng phải xa nhau,
Dẫu em tóc những xanh màu,
Duyên đời thế thôi là vậy,
Còn dấu đau nào…nỗi đau!