Thứ Năm, tháng 2 02, 2012

* Tâm xuân.

 


Đông thoát qua - Xuân thắm về,
Sân trước - vườn sau đầy hoa,
Sao người lòng vẫn tái tê,
Lang thang giữa đời u mê.
Tìm nơi đâu ? nẻo bình yên,
Đây chốn vô minh não phiền-
Đó kiếp lầm than ô trọc,
Đời vùi vào trong biển mê.

Phổ nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Tố Ny.
http://youtu.be/9otkctuI_agMột sớm lời kinh nhất hạnh,
Dậy tâm thanh tịnh bồ đề,
Như hoa giữa mùa lại nỡ,
Tâm xuân phước hạnh tràn trề.
Mỗi lúc qui tâm chánh niệm,
Biết hơi thở còn trong ta,
Mỗi lúc qui tâm chánh niệm,
Nỗi ưu sầu khoảnh khắt qua.

Mỗi bình an-một mùa xuân,
Mối bất yên như trùng trùng,
Giữ sao tâm đừng giao động,
Điều thấy đó có như không.