Thứ Ba, tháng 2 14, 2012

* Valentine.


Đóa hồng xin gởi về em,
Nhớ ngày tình ái đã đem vào đời.
Vui nhé em- tuổi xuân trôi,
Hồng thêm môi mắt,đẹp lời nghĩa nhân.
-Một lần hôn,giữ trăm năm-