Thứ Hai, tháng 2 13, 2012

* Cơ hội

                                                                                                                   Bùm-bùm- tiếng đóng cửa xe,
Bước ra lối rộng hả-hề chào xem.
Tối nay đi chỉ mình em?
Còn người thường nhảy bên em đâu rồi?Dạ-ảnh đã đến trước rồi,
Có lẽ vào trỏng đang ngồi đợi em.
Câu hỏi vớ vẩn lại thêm:
Cái nhìn vào mắt sáng bên cổng đèn.
Người ấy là gì với em?
Chồng-bồ hay bạn sao kiêng đi cùng.
Suy làm chi-nghĩ lung tung,
Chỉ là bạn nhảy đi chung làm gì!
Câu đáp nhẹ gọn liền khi,
Thế thôi đã đủ giải nghi vấn rồi...
Anh còn cơ hội em ơi...