Thứ Ba, tháng 2 07, 2012

* Chùm thơ đến Hương Cảng.

1

Đêm nay trên cảng Hongkong,
Ta nghe từ tậng cõi lòng xôn xao.
Mới hôm nào-chẳng ngờ nào,
Mà nay như đã lạc vào hồng hoang.2

Trên phà sáng ánh ngàn sao,
Đây yên vì gió sóng gào đã xa.


Ai người sang sẻ cùng ta,
Qua chưa những bận cang qua trong đời ?

3

Kìa thuyền ai-vẫn còn trôi,
Về đâu đây nữa mảng đời mong manh.
Khi say khước để quên mình,
Lúc vui mơ ánh bình minh nắng vàng.

4

Dẫu ngày sau có gian nan,
Thì ai ngờ được thiên đàng đắng cay.
Nhìn trời không một áng mây,
Quanh phà ta những đầy nhây nhúc người.