Thứ Tư, tháng 2 01, 2012

* Xuân Nhớ.


               
Chim hót sau vườn giọng thảnh thơi,
Cái lạnh xứ Melb. đã qua rồi,(*)
Cành sung lá mới trong nắng nhạt,
Chén trà còn ấm tỏa thơm hơi.
Nhánh lài bông trắng cũng đua hương,
Nhớ Mẹ quê xa bao năm trường,
Ngày qua con giấu niềm nhung nhớ,
Viết câu thơ nhạc gởi Cha thương.

Trông bóng Xuân chiều về dần tối,
Bỗng lòng con chợt rối tơi bời.
Đã xa rồi qúa xa xôi,
Mà trong xuân thắm một trời quê hương.

(*) Melbourne
-->