Thứ Ba, tháng 2 28, 2012

* Ra đi.Trở lại quê,ai ngờ chia cách,
Ngoãnh về trông hướng khuất xa mờ.
Ra đi không biết ngày về,
Tình quê,đạo hiếu nâng kề hai vai.
Hong Kong 09/1982