Thứ Năm, tháng 2 09, 2012

* Ru ta.


Anh hứa sẽ ru em,
Dẫu dây chùng phím mỏng,
Nhưng em ơi lượm thượm,
Anh chẳng biết đàn ca.

Chỉ có khiếu rầy la,
Nay không dùng được nữa,
Thì mong em cũng hứa,
Sửa tật ấy cho  anh.

Để em ánh trăng rằm,
Soi bên bờ ghềnh vắng,
Để anh là ánh nắng,
Hong mái tóc em khô.

Bên nhau những mùa hè,
Cho rả rời thân xác,
Cho tới khi đầu bạc,
Mình sẽ là thi nhân.

Đời sẽ hết phong trần,
Ta sẽ là Tiên- Phật?
Điều đừng nên cập nhật,
Là qúa khứ của mình.

Anh đã lắm yêu tinh,
Em chịu nhiêù oan trái,
Quả thơm kia ai hái?
Không để dành tặng anh.

Anh cũng chẳng phân vân,
Chỉ thích nghe em hát,
Tâm hồn mình bát ngát,
Một trời men và thơ.

Mình vui say dật dờ,
Không biết đâu bờ bến.