Chủ Nhật, tháng 2 26, 2012

* Muốn chồng


Anh hỡi ! này anh ! có biết không ?
Lòng em như luôn muốn lấy chồng,
Nhưng đâu có phải ai cũng được!
Thà rằng em chịu cảnh buồng không.

Đã vậy cho nên luôn ngóng trông,
Đường mây đợi gió nắng điểm hồng,
Lênh đênh buông thả nghìn câu ngõ
Đâu người tri kỉ hội ngộ mong !"