Thứ Hai, tháng 9 21, 2015

* Sông Côn

Sông Côn giòng chảy vơi dần,
Chờ cơn mưa lũ như gần như xa.
Cọt kẹt ... còn vọng tiếng đưa,
Qua cầu năm đó chưa vừa nghĩa nhân.
Ảnh Anes Thanh fb.
Nguồn cao con nước một giòng,
Có mong cũng chỉ mấy tầng áng mây.
Dưới sông vàng cát giải bày,
Trên cầu có bóng hồng nay lại về.
Gặp lại em như cơn mê,
Lời ru thoáng chốc... vỗ về yêu thương.
Cho tôi nghen chút mộng thường,
Miên man còn đượm sắc hương cuối mùa.