Thứ Sáu, tháng 9 25, 2015

* Đành

Ơi là đẹp ! 
Sao ai đành quên được?
Đành ra đi! 
Sao đành hứa chẳng quay về!
Ảnh Vũng Nồm,Nhơn Lý,Quy Nhơn fb.
Đời ... 
đành thôi... 
tựa như một đêm mơ,
Ơi là nhớ ! 
Những đành sao nỗi nhớ !