Thứ Ba, tháng 9 22, 2015

* Sông Côn 2

Mùa này sông Côn nước cạn,
Giòng trôi lấp lửng vô chừng,
Thu nay mưa phùn lành lạnh,
Mình tôi nỗi nhớ cuộn quanh.
Anh hùng Nguyễn Huệ,ảnh Google.
Dòng sông đôi bờ nay hẹp,
Người đi năm nao có biết,
Mơ hồ vòng khuyết thời gian,
Bồi hồi sỏi vàng quang lộ.
Lòng tôi rộn ràng xoay trở...
Nhìn thôn xóm cũ mơ màng,
Những hồi trống vang giục trận,
Tây Sơn mấy thuở huy hoàng !