Thứ Tư, tháng 9 09, 2015

* Melbourne đầu xuân 3

Chưa năm nào
xuân còn lạnh ngắt như năm nay,
Cái lạnh tái tê
suốt đêm ngày,
Trông chút nắng lên
rồi chợt tắt,
Tôi còn chăm vuốt
ấm bàn tay.
Crown Casino ,Melbourne, Yarra River bank
Thời tiết bất thường
khắp mọi nơi,
Khí quyển ôzon
mỏng hư nhiều,
Melbourne ...
cũng không ngoài chân số,
Nóng, lạnh, triều dâng
thất thường thôi.

Tôi mãi
tìm em giữa chốn này,
Cho dù muôn thứ
có đổi thay,
Chỉ cần em
vẫn như ngày đó,
Tôi sẽ cam lòng
giấu đắng cay.

Ba mươi hai năm
xuân giữa Melbourne,
Người cho ta
những sớm bình minh,
Một đời không vướng
lo cơm áo,
Mà những thương đau
bóng với hình.

Mới biết
cho dù sống nơi đâu...
Nhân sinh tự cổ
trót mang sầu,
Tự thân trong phận đời
muôn kiếp,
Dẫu Melbourne
còn đẹp mãi
đến ngàn sau.