Thứ Bảy, tháng 9 26, 2015

* Đành 2

Không một ai
vô tình
chối bỏ,
Quê hương mình 
nét đẹp 
nghìn đời,
Bãi Kì Co,Vũng Nồm,Nhơn Lý QNhon ,fb
Tổ tiên...
biển đảo tuyệt vời,
Đất lành 
chim tổ 
sao người đành tâm...