Thứ Bảy, tháng 9 05, 2015

* Qua sông

Lên đò em
tôi qua sông,
Biết tìm gì
trong mênh mông,

Ảnh fb
Để nói gì
với hư không,
Và làm chi
bàn tay không?

Biết có người
mãi chờ mong,
Giấu thương yêu
đôi mắt hồng,
Bóng con đò
và dòng sông,
Chẳng một lời
nhưng chờ mong.

Tìm được gì
nơi phương xa !
Ngoài nỗi buồn
thương nhớ nhà,
Và chút tình câm
sông nước,
Năm nao...
giăng mắc hẹn về.

Thuyền con
nào còn... bến nữa,
Đò đưa...
ghe máy thay rồi,
Tôi qua bồi hồi
lặng đứng,
Đâu rồi
dáng nhỏ em tôi.

Thời gian
cho thêm hơi thở,
Cho tôi ngút dài
bỡ ngỡ,
Chút duyên...
trên con đò nhỏ,
Rì rào
gió tạt sóng xô...

Hư vô
ngàn năm bến đợi,
Em, tôi
một thoáng heo may,
Cuối mùa
mưa như chưa tạnh,
Còn vương
trong dấu mây bay...