Thứ Năm, tháng 9 17, 2015

* Chia sẻ với Anes Thanh trên fb.

(tiếp theo bài Đừng nhảy sông Côn.)
Ảnh Anes Thanh trên cầu sông Côn

Ta từng bước, đi trên cây cầu cũ
Lòng bồi hồi nhớ đến kỷ niệm xưa
Dòng sông ấy,tuổi thơ từng gắn bó
Người thả diều ,kẻ bơi lội tung tăng....

Bach Xuan Loc
Anh xin lỗi
tưởng nhầm cô định nhảy...
Nên đã van...
đừng thế nhé Th. à.
Em cũng biết
đời còn lắm mùa hoa,
Hương sắc cũ
dẫu có phai màu đôi chút...

Anes Thanh
Nếu có chết nên đi vào mùa lũ
Nước mùa này vẫn cạn lắm người ơi
Quê hương tôi vốn thanh bình và đẹp.
Một gã khờ cũng chẳng dại nhảy sông...

Bach Xuan Loc 
Cũng chỉ là
chuyện kẻ viễn vông,
Vớ vẩn thế
mắc công người đem nói,
Anh chưa biết nhiều điều
nên bối rối, 
Chỉ cách này
mới cơ hội tìm quen...