Chủ Nhật, tháng 9 13, 2015

* Melbourne đầu xuân 4

Bỗng nhiên
đẹp lạ
nắng hôm nay,
Trời xuân
thay thanh sắc
nơi này,
Mùa xuân... trước cửa.
Tôi mang áo mỏng
hong gió mới,
Tắm nắng
chung vui
nhớ... sao đầy.