Thứ Tư, tháng 9 16, 2015

* Đừng nhảy sông Côn

Đừng cô nhé,
đừng nhảy sông tội nghiệp,
Nước đã sâu 
bùn lớp lún cũng dày,
Ở lại đây, 
ngoan ngoãn có tôi đây,
Là người sẽ 
chăm sóc cô chi chút...
Ảnh Anes Thanh ,Bùi Thị Kiên chup.
Đừng có nghĩ 
nhảy cầu sông chào vĩnh biệt,
Là yên thân 
ổn ắp mọi bề,
Còn thá gian
đàm tiếu khen chê,
Không ai dám đảm đương đâu
đừng vội.
Cầu sông Côn...
nguồn nước cao về tắm gội,
Một giòng trong
xanh lắp cả miền xuôi...
Có buồn chi
bên đời vẫn còn tôi,
Đừng vội vã
mà toan điều khờ khạo,
Lại với tôi 
như đò ngang và bến đợi,
Khách đến bờ
thả bộ bước tung tăng,
Nhìn trời xanh 
dẫu có chút mây giăng,
Cũng chưa phải 
là lối đời mờ mịt.
Cứ thong thả 
như chim réo bay về phía trước,
Đến khi nào 
đôi cánh mỏi... hả hay,
Cũng cho tôi 
thêm một lúc đổi thay,
Cưu mang từ độ ...
ngày em tôi biền biệt,
Rồi ra sao ... 
dẫu có gì nào ai biết,
Cũng là tròn
một kiếp thắm tình nhân...