Thứ Sáu, tháng 9 18, 2015

* Cùng với QMPh. chia sẻ với VNTh. trên facebook.

Thọ Võ Ngọc

Dậy sớm một mình
Lại café
Thay đen bằng sữa
Liệu có mê
Tuổi già
Điếu thuốc thêm bầu bạn
Vừa đắng vừa thơm
Vừa tỉ tê. ..

Ảnh Võ Ngọc Thọ (bên trái) fb.

Bach Xuan Loc 

Đã biết 
mình tuổi cao,
Cần gì kiêng 
sức khoẻ,
Cà phê thôi 
đơn lẻ,
Thuốc lá 
thêm bạn thân,
Vài chung 
...rõ ân cần...
Ta cứ thế 
mà mần!

Người ơi ! Xin hãy khoan , khoan !
Hãy vì cuộc sống ta đang hưởng nè .
Phán quan đâu nói cho nghe
Ngày mai , ngày mốt chìm ghe tiêu đời
Thương thân với các bạn ơi
Lỡ ra bệnh tật khổ đời ! Vợ con