Thứ Ba, tháng 9 08, 2015

* Rảnh rang

Rảnh rang
chuyện dãn bao đồng,
Buồn cười nhiễu sự
nghịch tai,
Ảnh Google

Vẩn vơ
vớ vẩn dong dài,
Chưa tới chốn
thì để mai.

Rảnh rang
hôm nay bàn tiếp,
Nực cười
cái kiếp con cò,
Bờ ao
hụp lặn hằng giờ,
Chẳng may
sò vồ kẹp miệng,

Đáu đau
không ai biết đến,
Tự thân
na cái sò đi,
Dò cho ra
thầy tâm ý,
Tích phân
loại toán khó kỳ...

Thiệt hơn
không ra lời đáp,
Bên này
bên kia bá láp,
Rảnh rang
nối tiếp ngày mai,
Được thôi
luận nốt chuyện cò !

Rảnh rang
luận bàn thế sự,
Dụ dự nói
kiếp con cò !