Thứ Sáu, tháng 7 05, 2019

* Một chiều đông (2)

Nắng chiều bóng ngã
chiều thôi,
Đi về đến cổng
còn ngồi nhìn cây.
Ảnh fb.bxl.Footscray về đêm.
Lá vàng vung vãi
sân đầy,
Nhìn cây trụi lá mà
ngây ngây lòng.
Bữa nay
có nắng chào đông,
Óng vàng tơ nhạt
mơ trong mắt mờ.
Chiều bình yên
lặng như tờ,
Tiếng chim ríu rít
cứ ngờ còn thu.
Không em
ngày tháng ngục tù,
Cái buồn man mác
sương mù dày hơn.
Không mây gió
tiếng xe êm,
Giật mình cái lạnh
thoảng bên vai rồi.
Mùa đông
Melbourne vẫy thôi,
Có người trốn lạnh
còn tôi thẩn thờ!