Thứ Ba, tháng 7 30, 2019

* Lòng anh Tám

Chị Tám còn đây,
anh ở đâu?
Mèn ơi!
cát trắng quá đi thâu,
Ảnh fb Trần Đình Tín. 
Cho em vùi giấu
mình trong cát,
Tám thử tìm xem
em núp đâu?

Tám có
tìm xem em núp đâu,
Hay cứ để yên
cát phủ đầu,
Chỉ lo bắt bướm
hoa muống biển,
Lạc mất em rồi
cát trắng phau!

Lạc mất em
rầu mang nỗi đau,
Hay anh tí tửng
muốn qua cầu,
Hay anh Tám ngỡ
còn sung mãn,
Ngày tháng rồi
rảnh rỗi lại giăng câu!

Ngày tháng nào
cho Tám được giăng câu,
Chuyện chỉ là mơ
bảy mươi rầu,
Sáng lo cơm tấm
chiều gạo lứt,
Phủ phàng thay
tâm lực khắc kình nhau.

Chị Tám vẫn hiền
xinh như xưa,
Nét ngà quyến rủ
Tám say mê,
Một đời phúc hạnh
tình chăn chiếu,
Những trăm năm lối ấy
mãi đi về!