Thứ Năm, tháng 7 04, 2019

* Màu biển quê

Biển xứ nào nước cũng xanh,
Nhưng màu xanh biển xứ anh lạ thường.
Ở đó chứa tình yêu thương,
Mồ hôi và máu thắm đường ra khơi.
Ảnh fb. Hùng Cù Lao Xanh. 
Tít mù xa tận chân trời!
Tay chèo tay lái bao đời đắp xây.
Cá, tôm, mực...những khoan đầy,
Làm nên sức Việt xưa nay đã tường.
Giặc nào cũng giặc bất lương,
Gian manh xâm lấn rõ phường bất nhân.
Biển rồi nên sóng hóa Thần!
Lũy cao, hào rộng mộ phần Hán gian.
Biển quê chính khí xanh lam!