Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

* Van em

Lại hăm hở van em
thêm lần nữa,
Bao lần rồi như thế
mỗi gặp nhau,
Ảnh Google.
Anh tham lam
mong giữ được ngày đầu,
Nhưng tệ quá vẫn là
người vô vọng!
Em có đi
cũng nên đừng tâm động,
Chẳng đáng gì một quán lạ
dừng chân,
Phía trước em
đồng xanh đẹp mênh mông,
Ở nơi đó êm đêm
và thi vị...
Đừng nghe em
tình đời là mộng mị!
Cái hôm nay chẳng phải
của ngày mai,
Chuyện yêu đương là
những giấc mơ dài,
Có tiếp nối
mà không hồi kết cuộc.
Thì như thế đừng
tạo nên ràng buộc,
Đừng trói mình
trong ngục thất của nhau,
Để rồi khi
có thể có nỗi đau,
Thì hẳn biết niềm đau
là có thể.
...Lại hăm hở van em
thêm lần nữa,
Bao lần rồi
như thể mới gặp nhau,
Anh tham lam vội vả
như ngày đầu,
Nhưng tệ quá đành là thôi
vô vọng!