Chủ Nhật, tháng 7 07, 2019

* Một tối mùa đông

Đêm cuối tuần mùa đông,
Melbourne trong giá lạnh,
Đêm vũ trường xao động,
Nhạc, đèn màu,...nhộn vui,
Điệp khúc vào thơ tôi.
Hơn hai mươi năm rồi!
Ảnh fb.
Đêm này giữa mùa đông,
Melbourne không vắng lặng,
Người ra đường tìm đông,
Ấm vì nhau men nồng.
Ấm cho nhau tình nồng,
Tan giá băng mùa đông!

Đêm rồi không mùa đông,
Melbourne ấm tâm lòng,
Dẫu trời trong sương giá,
Ngần ngại chi tình câm,
Còn gì phải lặng câm,
Sưởi ấm hồng đêm đông!

Đêm cuối tuần mùa đông ,
Melbourne trong giá lạnh,
Đêm vũ trường xao động,
Nhạc, đèn màu,...nhộn vui,
Điệp khúc vào thơ tôi.
Hơn hai mươi năm rồi!