Thứ Ba, tháng 7 16, 2019

* Lu chống lụt

Mấy ngày nay
thật là vất vả,
Đi tìm Lu đúng cỡ
cho Sài Gòn,
Ảnh fb.bxl.
Gởi về quê
để tặng bà con,
Giúp chống ngập lụt
thêm nhiều lợi ích.
Có nước đủ dùng trong nhà
và cho khách,
Tắm mát cọp chim và
pha chế trà Tàu...
Không buồn chi
chuyện nhảm nhí thêm đau!
Quy trình dốt nát...
trên đầu nước tôi,
"Lon" rồi "Lu" lờ đi thôi!
Sẽ còn nhiều nữa
ngu đời Việt dân...