Thứ Tư, tháng 7 31, 2019

* Màu nắng Sunshine

Nắng qua
thư viện Sunshine,
Ấm cho nhau
giữ hình hài mùa đông.
Ảnh fb.bxl.
Màu nắng
không vàng chẳng trong,
Xuyên qua lòng phố
người trông một người...
Cứ như
điệp khúc cuộc đời!