Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

* Sự kiện bãi Tư Chính

Với Trung Hoa
đã bao đời không lý lẽ,
Chỉ đổ máu xương
lãnh thổ mới vẹn toàn,
Ảnh fb.
Những Việt dân
luôn yêu quý nước non,
Cùng đứng dậy cho một lần
thành hay bại...
Cả nhược quan Việt
bao lâu rồi ngần ngại,
Đừng mãi hèn
thục quốc cầu vinh,
Thức tỉnh ngay dân đã hiểu
sự tình...
Vì Tổ quốc quyết sinh
mà quyết chiến!
Biển Đông sục sôi đủ nóng
hồi binh biến!
Bảo vệ chủ quyền
tài sản quê hương!
Truyền thống chống ngoại xâm
ý chí vẫn kiên cường,
Mãi mãi sống
là linh hồn dân Việt!