Chủ Nhật, tháng 11 21, 2021

* Cô đơn tuổi già

 Cô đơn là thân phận.
Con cháu cho nhiều … chẳng có ai,
Lắm khi lại than ngắn thở dài,
Ôi chao lạ quá như là thật!
Ảnh Wifi Camera.
Cô đơn vây hãm cả trong ngoài…
Sự thật người đời nỗi cô đơn,
Ẩn chứa từ trong mỗi tâm hồn,
Mang đến rồi đi mình chỉ một,
Có ai chia sẻ được linh hồn!
Thượng đế cao vời …những ở đâu,
Có thấu nhân gian nỗi cơ cầu…
Vật chất phù du…đà khổ não,
Trong hồn trống trải có niềm đau!
Quanh mình đông đảo…thấy đâu ai,
Một phút Thiền tâm rõ thật rồi.
Đại pháp duyên sinh nên lý sự,
Luân hồi, nhân quả…ngộ Thiện Tai.