Thứ Năm, tháng 11 04, 2021

* Thôi đi

 thôi đi gai góc làm chi…
những lời nhảm nhí ngứa gì vảy ai…
có hôm nay không ngày mai
biết rồi thì giữ một vài…nếu vui
Ảnh Internet.
thôi đi gai góc làm gì…
mắt môi xén đắp còn chi đất trời…
họp tan duyên tạo lẽ đời 
biết rồi đừng nhắc sao dời đêm thâu.