Chủ Nhật, tháng 11 07, 2021

* Lỡ mùa

 Tối hôm qua,
Birthday 
của một nữ độc thân,
Dzung Ánh Nguyễn!
Ảnh Huyền Thương.
Bốn thằng tôi đến dự 
chần ngần 
cô chẳng chấm ai?
Trông cách ăn mặc 
bảnh bao,
… tâm hồn xấu xí 
vì nhìn cô gái nào cũng mê,
Có thể là 
những đồ thừa lỡ mùa bị chê… 
kkk!