Thứ Sáu, tháng 11 12, 2021

* Nhân ngày giỗ cha

 Nhơn ngày giỗ Cha,
Năm nay cả nhà tôi chung tay 
làm từ thiện…
Như nhiều năm trước 
cứu tế giúp đỡ bà con gặp khó khăn 
trong mùa biển động,
Lúc còn sinh tiền Ông đã dặn dò…
Ảnh via wifi video camera.
Làng biển quê tôi,
Sinh hoạt gắn liền với 
con ruốc con cá,
Mùa nam nếu được kiếm để dành 
cho mùa động gió có ăn,
Những năm mất mùa 
đến mùa đông nguy cơ bị thiếu ăn 
hay rất là túng thiếu 
là chắc chắn đối với người lớn tuổi.
Ở đây nhiều đời,
Văn hoá lo cho từng mùa 
người xứ tôi ai cũng biết… 
không khác gì mưa lũ lụt 
hằng năm của cả miền Trung.
Giúp đỡ nhau được gì… 
cọng rau cân gạo 
luôn là đều quý hoá!