Thứ Năm, tháng 11 18, 2021

* Tiễn biệt thầy TVM.

 Tiễn biệt Thầy (*)
phút cuối đời,
Có thương, yêu… lắm 
mấy lời phù du.
Ảnh fb Thanh Cảm.
Chốn thế gian 
chút công phu,
Xây nhân dựng cách 
ngàn thu mãi còn.
Về đâu đó … 
chốn bình an!
Thanh liêm, đức độ… 
chúng con nhớ Thầy!
Biển Quy Nhơn 
không áng mây,
Ghềng Ráng phủ rợp 
hàng cây xanh màu…
Chia ly này 
một niềm đau!

(*) Thầy Trần Văn Mẫn 
Cựu HT. Trường SPQN. 1967-1975.