Thứ Bảy, tháng 3 16, 2013

* Ít nhiều

Ảnh Hương Xưa.

Chim bay về núi chiều rồi,
Người ơi đừng hẹn lỗi thời gian qua,
Trông nhau đôi cánh là là,
Vốn trôi nhanh lắm ví là thời gian.
Tình kia rồi có cưu mang,
Cũng xin để đó bên đàng rong chơi.


Vui chơi như thuở thiếu thời,
Đừng như én nhạn chung đôi muộn phiền.
Vướng mang tình ái oan khiêng,
Chỉ làm nặng gánh trên đường thảnh thơi.
Mãi rong chơi,cũng tối rồi,
Trong màu sương đục có lời tiếc nhau:
"Đêm sâu lắng lắm thương đau,
Ừ thôi nương náu vì nhau ít nhiều..."