Chủ Nhật, tháng 3 31, 2013

* Phở hẹn

Đớp xong tô phở hai năm hẹn,
Mới hay rằng của hẹn mới ngon,
Mới hay tín nghĩa vẹn toàn,
Không thì cứ đợi mỏi mòn hoài công.Loan,Chi,Mai,Lộc,Khiêm,Dung,Thúy,
Tựu tề về quán phở Phú Vương,
Có xa mấy dặm Sài đường,
Mới nghe mùi phở còn hương thơm nồng.
Phở vừa xong kéo vào quán nhảy, (*),
Nhạc tưng bừng từng cặp thật vui
Sài Gòn nhộn nhịp bạn ơi,
Có xa nhớ nhé! còn lời  năm sau... !

Ghi chú: (*) Vũ trường 126 Võ Thị Sáu SG.