Thứ Ba, tháng 3 26, 2013

* ChoVượt biển Đông lánh luồng nhiệt áp,
Chờ nồm lên gió mát xinh tươi,
Thăm Nam Quan và Đất Mũi xa xôi,
Mong được thấy những gì còn che đậy.
Như hồn Việt nghìn năm sống dậy,
Hỏi tự do quyền sống của dân hiền,


Đòi biển Đông,thác Bản Giốc,Tây Nguyên,
Đã cố ý hay vô tình ...rơi vào tay Hán tặc.
Để thấy rõ muôn đời Trung hoa luôn là giặc,
Họa xâm lăng,họa cướp bóc cuồng điên!
Tránh tai ương thảm khốc triền miên,
Phải diệt bỏ loại trừ loài Chiêu Thống...
Loài Ích Tắc cũng không còn chỗ đứng,
Cho thanh bình thịnh trị với năm châu,
Cho chủ quyền từ biển rộng núi cao,
Cho trọn nghĩa vẹn tình dân-nước.