Thứ Bảy, tháng 3 09, 2013

* Uổng phíĐã một tuần không viết gì,
Qua một tuần cứ nằm lì,
Không la cà cà phê sáng,
Cũng không tán phét ba chai.
Lãng phí đêm tay lên trán,
Lãng phí ngày ngán ho hen,
Một tuần qua thiệt là uổng,
Đành chịu vậy thôi bạn ơi!