Thứ Sáu, tháng 3 29, 2013

* Xin đừng


Non nước của Lạc Hồng,
Dẫu nghèo khó vẫn mong,
Xin đừng đem rao bán,
Máu xương thật khó đong!