Thứ Năm, tháng 3 28, 2013

* Mưa Sài Gòn

Sài Gòn sáng nay mưa,
Thức giấc trời đã trưa,
Nghe nhiều bước chân khua,
Người xôn xao trước hè.
Giữ mình trong yên tĩnh,
Giọt mưa đọng long lanh,
Tiếng mưa nhớ ngoài Trung,
Lòng tơ rối mông lung...