Thứ Ba, tháng 3 19, 2013

* Sài Gòn khiêu vũ

Tối qua đi khiêu vũ,
Trông đủ kiểu dan-cing,
Sài thành với hộp đêm,
Một bóng ma thế kỷ.Chơi khăm hơn lối Mỹ,
Tạo bạo hơn lối Nga,
Kiểu của Pháp bỏ xa,
HongKong valse thô diễn...

Từ nhiều nơi người đến,
Mang sắc nét vui chung,
Sài gòn trong mịt mùng,
Của một nơi hội ngộ...

Phồn hoa hay rác đổ!