Chủ Nhật, tháng 3 10, 2013

* Cho đờiLàn sương sớm chưa tan trên biển,
Chờ nắng lên cho sáng lòng nhau,
Câu giăng mấy lớp nông sâu,
Lưới buông khơi lộng,thấy đâu chim trời.
Bóng hải âu xa vời nào thấy,
Sóng bấc dồn ngã dãy Hoàng Sa,
Biển Đông đông biển quê ta,
Kết nên giải Việt huyết hoa cho đời...
(Còn tiếp...)