Thứ Bảy, tháng 4 06, 2013

* Cùng với Bạn của nhị 6 "40 năm" trên SPQN
Viết tặng em hay cho tôi,
Một trời mộng ước nhớ thời còn son.
Dây căng,khảy lạ tiếng vang,
Dây chùng,cũng lạc khúc đàn năm xưa.
Giữa xuân,còn có lúc mưa,
Giữa đời người cũng theo mùa nước trôi.
Chúc mừng em yên phận rồi,
Bên người yêu mới có vơi điệu buồn!
Chúc mừng em hạnh phúc luôn,
Để tôi còn được luông tuồng rong chơi.