Thứ Hai, tháng 4 01, 2013

* Cùng Thanh Bình "Tôi muốn làm họa sĩ" trên SPQN.

Tặng các bạn lớp II6 Kh.XI SPQN.
Ảnh SPQN
...............................................................
Tô thêm màu tóc Bình ơi!
Hai màu nâu trắng điểm đời phong sương.
Vốn tôi đang ở miệt vườn,
Nên thêm chiếc lá vô thường giữa tâm.


Yêu nhị sáu chút tình câm,
Có duyên không nợ tri âm ích gì!
Thế rồi chọn kiếp chim di...
Nay đây mai đó nhiều khi thấy buồn.
Chọn nền đất Việt đẹp hơn,
Vẽ thêm chút nhớ để đàn khéo rung.
Đến khi vớ vẩn hình dung...
Mắt mờ,thân mỏi,ai cùng nữa ai..Ảnh SPQN